หน้าแรกบริการผลงานทีมงานติดต่อเรา

...เมื่อท่านสนใจที่จะทำงานสวน...

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจจะมอบความไว้วางใจในการทำงานสวนแก่เราทาง  AJ & P and Associates
มีหลักการในการให้บริการเบื้องต้น ดังนี้

1.ให้ท่านกรุณาส่งข้อมูลงานของท่านมาที่เรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     1.1 ภาพถ่ายจากทางเข้าสู่พื้นที่งาน และภาพถ่ายรอบวงกลมของมุมที่สำคัญ
          โดยผู้ถ่ายยืนที่จุดศูนย์กลาง (Center) ของงานรวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 รูป
     1.2 ขนาด กว้าง*ยาว ของพื้นที่งาน
     1.3 กำหนดจุดมุ่งหมาย (Concept) ของงานให้ทางเราทราบคร่าวๆ
     1.4 ในกรณีที่ท่านมีรายละเอียดของงานที่ชอบหรือไม่ชอบอยู่ในใจกรุณาแจ้งให้ทราบคร่าวๆ
     1.5 ส่งรายละเอียดดังกล่าวของท่านมาที่ E-mail.ajandp@outlook.com, ID Line : ajandp
 
2. เมื่อทางเราได้รับข้อมูลดังกล่าวจากท่านแล้ว ทางเราสามารถที่จะให้คำปรึกษาในเบื้องต้น และคำนวณ
     ค่าใช้จ่ายคร่าวๆได้ทันที
 
3. เมื่อท่านได้ปรึกษากับทีมออกแบบแล้ว มีความสนใจจะให้ทางเราได้ออกแบบงานดังกล่าว
    เพื่อจะได้ทราบงบประมาณที่ถูกต้องชัดเจน AJ & P and Associates ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธ์
    ในการออกแบบแก่ทางเราและทางลูกค้าเท่านั้น คือ ทางท่านจะได้รับเอกสารงานออกแบบ(แปลน),
    เอกสารประเมินราคา และรูปภาพต้นไม้ในงานทุกชนิด โดยมีค่าบริการเริ่มต้นที่ 3,000 บาท
    แต่หากเป็นในส่วนของการให้คำปรึกษาทางเรายินดี โดยไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
 
4. ในกรณีที่ท่านมอบความไว้วางใจให้ทางเราได้ปฏิบัติงาน AJ & P and Associates
     ยินดีจะคืนค่าใช้จ่ายในการออกแบบทั้งหมดแก่ท่าน (ในงวดแรกของการทำสัญญา)
 
Home        Services        Portfolio        Team       Contact
© Copyright 2012. BY AJ & P and Associates ALL RIGHTS RESERVED.
184/5  หมู่ 11 ถ.เขางู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
HotLine : 090-447-6912  ID Line : ajandp
Email : ajandp@outlook.com